Dette var tidligere willemo.no bosatt. Nå kan du finne dem på willemo.net.

Avls-problemer innen Golden Retriever -stammen?

Golden Retrivere anses gjerne som en ideell familiehund og denne jakthunden har faktisk et hyggelig gemytt, og den er avlet frem for lydighet, noe som ytterligere gjør den til en hyggelig kompanjong. Hunden kom på moten på 1990-tallet, og kunne også ofte ses på TV-program og på kino i denne perioden, gjerne i forbindelse med amerikanske glansbilder av det ideelle familielivet. Et godt eksempel er den gamle bikkja Shadow i filmen «Den utrolige Reisen» fra 1993, men det stopper ikke der. Selv spillverdenen har latt seg inspirere og har gitt dem en rolle i flere spilleautomater som en kan finne via sider som Norge Kasino.

Dette førte faktisk til en eksplosiv vekst i etterspørselen etter hunderasen. I alle fall i forhold til hvilke mengder den vanlige hunde-avlen hadde brakt til marked frem til dette tidspunktet. Den store etterspørselen ble besvart med en noe useriøs praksis fra nye oppdrettere.

I den store masseproduksjonen av hunder som fulgte, ble det ofte ikke tatt hensyn til stamtavler, og det er fornuftig å anta at det snusket litt med papirarbeidet utenom det. Som resultat fikk man en degenerering av hunderasen, som til dels ødela hunden som en jakthund, men som også gjorde Golden Retrievere til en dårligere familiehund. Avlen, gjerne uten hensyn til relasjon mellom stam-hundene, hadde noen uheldig utfall, som blant annet førte til at det ble sortert for ønskede trekk, men som igjen ignorerte hvilke negative trekk som ble tatt med i den nye typen Golden Retriever.

Dagens hund er derfor ikke av ren rase, i den forstand at den ikke ikke lenger har de trekk som rasen hadde da den var avlet for å hente jaktet fugl og småvilt. Det er blitt sortert for roligere gemytt, men samtidig er det også blitt tatt med feil, som kan føre til demens og problemer med beinbygningen hos hunden, på samme måte som vi kjenner det fra Schäferen.


© 2018 Willemo.no. All Rights Reserved.